KICO Fashion trong bài viết trên báo “Cơ Hội Giao Thương”

Với định hướng phát triển thương hiệu quần áo trẻ em KICO ra thị trường thế giới, KICO Fashion đã tham gia Hội chợ International Sourcing Fair 2013 tại Úc từ ngày 11/11 đến 19/11/2013 để quảng bá sản phẩm KICO.
Xin mời xem bài viết trên báo “Cơ Hội Giao Thương” theo đường link sau: http://cohoigiaothuong.com.vn/chi-tiet/noi-bat-trang-chu/Mo-co-hoi-tham-nhap-thi-truong-Australia-cho-doanh-nghiep-Ha-Noi-/4206

 

hngiao-thuong-hoi-cho-uc-2013 hoi-cho