KICO FASHION TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Hôm nay ngày 9/6/2016 KICO Fashion triển khai trương trình đào tạo kỹ năng cho đội ngũ nhân viên bộ phận bán hàng và phòng marketing.

18

Đào tạo nội bộ được đánh giá là một trong những công việc rất được chú trọng ở KICO nhằm mục đích bổ sung kiến thức, nâng cao vai trò, năng lực của từng cá nhân trong việc xây dựng và phát triển chung của công ty.
Thông qua khóa học, mọi người có được cái nhìn tổng thể hơn về các vấn đề tồn tại, nhận thức rõ và nắm bắt các kỹ năng cho nhân viên bán hàng – marketing trong môi trường công việc hằng ngày để phục vụ các khách hàng của KICO một cách tốt hơn. Hơn thế nữa mọi người nhận ra vai trò, trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng và phát triển công ty.
8