(Tiếng Việt) “AÓ MỚI TẶNG EM” tại xã Chiềng Đen

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.